Bandicam - Gia hạn giấy phép hàng năm

 • Để gia hạn giấy phép hàng năm, hãy nhập địa chỉ email và số sê-ri liên kết với giấy phép của bạn.
 • Gửi hóa đơn thanh toán đến bandicam@bandicam.com nếu bạn quên địa chỉ email hoặc số sê-ri của mình.
1 Năm
Cá nhân $33,26 / Doanh nghiệp $49,46

payment methods

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 1. Thời điểm tốt nhất để gia hạn giấy phép của tôi là khi nào?
  Mặc dù bạn có thể gia hạn giấy phép của mình bất kỳ lúc nào trong thời gian sử dụng, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên gia hạn giấy phép từ 1 đến 2 tháng trước khi giấy phép hết hạn.

 2. Điều gì xảy ra nếu tôi không gia hạn giấy phép?
  Khi giấy phép của bạn hết hạn, hình mờ Bandicam (www.BANDICAM.com) sẽ được thêm vào video của bạn và quá trình ghi sẽ bị giới hạn trong 10 phút (như phiên bản miễn phí). Chúng tôi khuyên bạn nên gia hạn giấy phép trước khi hết hạn.

 3. Giấy phép của tôi có tự động được gia hạn không?
  Ngay cả khi bạn đã mua giấy phép bằng thẻ tín dụng, giấy phép của bạn sẽ không tự động được gia hạn và bạn phải đăng ký gia hạn hàng năm. Nếu quá trình gia hạn rườm rà, bạn có thể đặt thời gian gia hạn từ 2 đến 10 năm.

 4. Tôi có thể thay đổi số sê-ri sau khi gia hạn không?
  Thời gian sử dụng của giấy phép sẽ được kéo dài sau khi gia hạn. Nếu bạn muốn thay đổi số sê-ri sau khi gia hạn, vui lòng liên hệ bandicam@bandicam.com

 5. Tôi có thể gia hạn Bandicam và Bandicut cùng lúc được không?
  Bạn không thể gia hạn Bandicam và Bandicut cùng một lúc. Bạn phải gia hạn BandicamBandicut riêng.


 6.     Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại bandicam@bandicam.com