Thông Tin Thanh Toán - Thanh Toán Một Lần, Dùng Vĩnh Viễn

Nhập chính xác địa chỉ email của quý vị, rồi bấm nút 'Tiếp tục' (Tiếp Tục).Chính Sách Hoàn Tiền Phần Mềm

  1. Quý vị được phép hoàn tiền trong vòng 14 ngày nếu như số seri chưa được đăng ký.
  2. Không thể hoàn tiền nếu như số seri đã được đăng ký.
  3. Trước khi mua, quý vị nên kiểm tra xem có vấn đề gì không bằng cách sử dụng bản dùng thử miễn phí.