ข้อมูลการชำระเงิน ()

ใส่อีเมลให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ตรวจสอบประเภทสิทธิ์การใช้งาน (ส่วนบุคคล/ธุรกิจ, รายปี/ตลอดชีพ) และราคา จากนั้นดำเนินการซื้อ
  2. สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
  3. ก่อนทำรายการซื้อ คุณต้องตรวจสอบปัญหาโดยการใช้เวอร์ชันทดลองใช้ฟรี
  4. สามารถคืนเงินได้ภายใน 14 วันหากยังไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขซีเรียล
  5. หลังจากที่ลงทะเบียนสิทธิ์การใช้งานแล้ว คุณจะไม่สามารถขอเงินคืนหรือเปลี่ยนอีเมลที่ผูกกับสิทธิ์การใช้งานได้