ข้อมูลการชำระเงิน - จ่ายครั้งเดียว ใช้งานได้ตลอดไป

ใส่อีเมลให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อนโยบายการคืนเงินซอฟต์แวร์

  1. สามารถคืนเงินได้ภายใน 14 วันหากยังไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขซีเรียล
  2. ไม่สามารถคืนเงินได้หากลงทะเบียนหมายเลขซีเรียลแล้ว
  3. ก่อนทำรายการซื้อ คุณต้องตรวจสอบปัญหาโดยการใช้เวอร์ชันทดลองใช้ฟรี