Πληροφορίες πληρωμής - Πληρωμή εφ' άπαξ, Χρήση για πάντα

Καταχωρίστε σωστά τη διεύθυνση email σας, και έπειτα πατήστε το κουμπί 'Συνέχεια'.Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων Λογισμικού

  1. Είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες αν δεν έχει καταχωρηθεί ο σειριακός αριθμός.
  2. Είναι αδύνατη η επιστροφή χρημάτων αν έχει έχει καταχωρηθεί ο σειριακός αριθμός.
  3. Πριν την αγορά, πρέπει να ελέγξετε για προβλήματα χρησιμοποιώντας τη δωρεάν δοκιμαστική έκδοση.