Zwiększ maksymalną liczbę licencji (rozszerzenie o 1 komputer = 27,79 USD)

Jeśli zakupiono licencję na 1 komputer, można zarejestrować licencję na maksymalnie 1 komputerze.
Jeśli zostanie przekroczona maksymalna liczba licencji, licencja może zostać zablokowana, a użytkownik nie uzyska odszkodowania.
Aby używać Bandicam na innym komputerze, musisz odinstalować zarejestrowany program Bandicam lub zwiększyć maksymalną liczbę licencji.


Wpisz informacje o licencji