Надстройте за максимален брой използвания на лиценза (надстройка за 1 PC = $27.79)

Ако сте купили лиценз за 1 компютър (PC), можете да регистрирате лиценза само на един компютър.
Ако максималният брой използвания на лиценза е надвишен, лицензът може да бъде блокиран и потребителят няма да получи възстановяване на разходите.
За да използвате Bandicam на друг компютър, трябва да деинсталирате регистрирания Bandicam или да надстроите максималния брой използвания на лиценза.


Въведете информацията за вашия лиценз